Що означає: слухати Бога?

Повернення до Бога.
Слухати. Приймати СЛОВО
Роздуми на Veritas: о. Войчех Гомулка ОР

Читання з Книги пророка Єремії.
Так говорить Господь: «Слухайте Мій голос, і Я буду Богом вашим, а ви будете Мені народом. Ходіть кожною дорогою, яку Я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали й не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед, від того дня, як вийшли батьки їхні з Єгипетського краю та й по цей день. І Я посилав до вас усіх слуг Моїх пророків, часто, день у день, ви ж не слухали Мене, не нахиляли свого вуха; ні, ви ставали дедалі більш тугошиїми, чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть; ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них: “Це народ, що не слухає голосу Господа, Бога свого, й повчання не приймає! Зникла правда, пропала з уст у них!”» Слово Боже.
Єр 7, 23-28

У програмі:
Людська природа вражена гріхом, щоб люди мали все, щоб слухати.
Що означає: слухати Бога?
Коли слухати Бога?
Тільки як діти Бога можемо Його слухати.

Людська природа бунтується проти голосу Бога.

Бог нас кличе не тому, щоб переконати, а щоб ми постійно памʼятали: дійти до послуху.
Тільки благодать, тільки Господь може нас поміняти.
Слухати Слово – Логос.

Просити Богородицю, Марію, щоб Вона, Мати Слова, Яка прийняла Слово у Благовіщенні, допомогла прийняти Слово.